Стройка, склад-магазин

Стройка, склад-магазинВ. Вельяминова, 36…………………..4-12-46Стройматериалы, инструмент. Услуги крана, манипулятора.